Noopept

 

Noopept är en syntetisk nootropisk molekyl. Det främjas och föreskrivs i Ryssland och grannländer som en nootropika med neuroskyddande egenskaper. Ämnet växer i popularitet på grund av dess effektivitet som en substans som ökar kognitiv förmåga och eftersom dess aktiva dosintervall är mellan 10 och 30 mg, vilket är mycket lägre än föreningar som erbjuder liknande effekter såsom de olika racetamerna. Jämfört med de traditionella racetamerna, har noopept visat sig vara, enligt studier, 1000 gånger mer potent än den prototypiska racetam drogen, Piracetam.

När man tar noopept, bör man ta 10-30 mg en gång om dagen i upp till 56 dagar i taget med utökade pauser mellan varje användningsperiod. Som en peptid är den orala biotillgängligheten mycket låg. Insufflation och sublingual administration föredras ibland eftersom dess absoluta biotillgänglighet är i genomsnitt 10%.

Biverkningar

För alla de positiva effekter som noopept kan ha på din kognitiva hälsa, har det bara ett fåtal rapporterade ibland mindre biverkningar som bör noteras såsom huvudvärk, rastlöshet, yrsel, och irritabilitet. Dessa är vanligast när noopept tas i höga doser. Ytterligare bevis tyder också på att Noopept kan öka effekterna av stimulantia som amfetamin, så försiktighet rekommenderas.

Kemi

Noopept är en syntetisk peptid. En peptid är en kedja av enkla aminosyror som sammanbinds med peptidbindningar. Noopept innehåller en phenylacetyl subenhet bunden till en liten peptidkedja av prolin och glycin. Prolin aminosyran består av en karboxylsyragrupp bunden till en pyrrolidin ring på C2. Glycinaminosyra är bunden till prolin med en peptidbindning. Glycin delen är också förestrad med en etyl grupp. Noopept liknar strukturellt den endogena neuropeptiden cycloprolylglycine, för vilken det är en prodrug. Noopept är ett dipeptid konjugat av piracetam, det är dock ingen racetam eftersom det saknar en pyrrolidon cykel.

Farmakologi

Noopept modulerar acetylkolinsystemet samt AMPA receptorer. Denna modulering tillåter i huvudsak acetylkolin att ackumuleras på högre nivåer än vad den annars skulle. Eftersom acetylkolin är involverad i funktionen av minnet, skulle detta kunna stå för dess nootropiska effekter.