Vad är nootropics?

Nootropics, eller nootropika som det kallas på Svenska, är ett samlingsbegrepp för flera olika ämnen som kan öka din mentala förmåga på olika sätt, ex: bättre minne/inlärningsförmåga, ökad kreativitet, högre koncentrationsförmåga/fokus, ökad motivation, förbättrade sociala fårmågor, minskad ångest/stress , detta utan eller med mycket små biverkningar. Egentligen är det tänkt att ämne inte ska ha några som helst biverkningar, toleransutveckling eller vara beroendeframkallande för att få kallas nootropika. Men det är lite av en gråzon, och flera ämnen som ofta klassas som nootropika har trots allt några av dessa sidoeffekter.

Det är viktigt att nämna att nootropics är ett samlingsbegrepp som kan innefatta substanser ur många olika ”juridiska” kategorier:, exempelvis: kosttillskott, traditionellt växtbaserat läkemedel, läkemedel, droger/narkotika, samt helt nya oklassificerade substanser, bl.a. vad som benämns som ”novel foods” inom EU. Det är viktigt att känna till för att kunna hålla sig inom lagen. Det kan vara så att ett ämne som är ett lagligt kosttillskott i USA inte alls är tillåtet i Sverige.

Ordet nootropic hittades år 1972 på av en rumänsk psykolog och kemist, Corneliu E. Giurgea, från de grekiska orden νοῦς (nous), eller ”mind” och τρέπειν (trepein), vilket betyder att böja eller vända . [8]